Menu

Hallinto

Sammatin vapaassa kyläkoulussa on kolmijakoinen hallintomalli: kannatusyhdistys, koulun johtokunta sekä opettajakunta. Vastuualueet ja tehtävät on määritelty koulun johtosäännössä.

Opetuksen järjestäjänä toimii Vapaan kyläkoulun kannatusyhdistys ry, jonka varsinaiset jäsenet ovat oppilaiden vanhempia. Kannatusyhdistyksen hallinnosta vastaa yhdistykselle vuosittain valittava hallitus, joka toimii työnantajan edustajana. Yhdistyksen hallitus kokoontuu noin kolmen viikon välein. Lisäksi yhdistys pitää vuosittain kaksi sääntömääräistä kokousta, keväällä ja syksyllä.

Koulun johtokunta kantaa päävastuuun koulun toiminnasta ja taloudesta. Johtokunta muodostuu hallituksen jäsenistä ja opettajakunnan edustajista (vuosirehtori ja vararehtori). Se kokoontuu yleensä kolmen viikon välein.
Opettajakunta johtaa, ohjaa ja valvoo koulun opetus- ja kasvatustyötä. Opettajakunnan jäseniä ovat luokanopettajat, luokanvalvojat sekä päätoimiset tuntiopettajat. Myös sivutoimiset tuntiopettajat voivat osallistua kokouksiin. Opettajakunta kokoontuu yleensä kerran viikossa.