Menu

Iltapäivätoimintaan hakeminen

Tällä hakemuksella voit hakea lapsellesi paikkaa Lohjan kaupungin järjestämään iltapäivätoimintaan Sammatin Vapaassa Kyläkoulussa.

Sammatin Vapaan Kyläkoulun iltapäiväkerho järjestetään klo 12.30-16.30 ja kerhomaksu on 100 €/kk. (Muita toimintapaikkoja koskeva Lohjan kaupungin yleinen kerhomaksu on 110 €/kk klo 16 asti ja 140 €/kk klo 17 asti.)

Maksu on kiinteä kuukausimaksu, josta ei hyvitetä koulun loma-aikoja. Elokuusta peritään puolen kuukauden maksu. Huoltajan vastuulla on kerhoajan muutoksista ilmoittaminen koulun kansliaan. Muutokset astuvat voimaan seuraavan kalenterikuukauden alusta.

* Vaadittava tieto

Sammatin Vapaan Kyläkoulun kerhoaika on klo 12.30-16.30 ja maksu 100 €/kk. Seuraava valinta koskee tilannetta, jossa iltapäiväkerho järjestetään muussa toimintapaikassa.

Iltapäivätoimintaan osallistuville lapsille, joilla on perusopetuslain mukainen oikeus koulumatkaetuuteen EI järjestetä kuljetusta iltapäivätoimintaan. Lapsen huoltaja järjestää itse kuljetuksen iltapäivätoiminnasta kotiin.