Menu

Oppilasmaksut

Tukimaksujen avulla kannatusyhdistys pitää yllä omistamaansa koulukiinteistöä. Koulun keräämät tukimaksut eivät ole vanhemmille pakollisia eivätkä lain mukaan perintäkelpoisia, mutta kannatusyhdistykselle erittäin tarpeellisia. Tukimaksujen maksaminen ei vaikuta oppilaaksiottoon eikä oppilaana oloon koulussa.

Vuonna 2017 maksut ovat yhdeltä oppilaalta 50€/kk, kahdelta ja useammalta oppilaalta 70€/kk.