Menu

Henkilökunta

Opettajat ja ohjaajat sekä
muu henkilökunta
lukuvuodella 2019-2020
Luokanopettajat ja luokanvalvoja
Jenni Olsoni, 1.lk, opo
Maija Engström, 2.-3.lk, vuosirehtori
Helena Kilpiäinen, 2.-3.lk, varavuosirehtori
Aleksi Hatakka, 4.-5.lk
Sari Pihlainen, 6.-7.lk,
Janna Herttuainen, 7lk, opettajakunnan sihteeri
Nina Furstenborg-Sandelin, 9.lk, luokanvalvoja
Päätoimiset tuntiopettajat
Deilina Bishop-Westerlund, englanti,
opettajakunnan puheenjohtaja
Aineopettajat
Hanna Ahlstedt, liikunta
PerViktor Hjalmarsson, matematiikka
Nina Furstenborg-Sandelin, ruotsi, historia,
yhteiskuntaoppi, uskonto, et
Rauna Rossow, käsityö
Kirsi Röyskö , säestys
Jukka-Pekka Larimo, eurytmia
Jukka-Pekka Lilja, veisto
Pirkko Myyry, erityisopetus
Pirjo Honkanen, musiikki
Wennström Rainer, fysiikka, kemia
Valinnaisaineiden opettajat
Janna Herttuainen, liikunta, ilmaisutaito
Helena Kilpiäinen, kuvataide
Jukka-Pekka Lilja, puutyö
Janne Kommonen, luonnontiede
Iisakki Pirilä, TVT
Olli Borg, aerodynamiikka
Sami Hagelberg, animaatio
Rauna Rossow, käsityö
Erkki Pöytäniemi, kestävä kehitys
Luokka-avustaja
Maria Jaatinen

Kerho-ohjaajat
Rauna Rossow, käsityökerho
Deilina Bishop-Westerlund, english cooking club
Kirsi Röyskö, kuorokerho
Riia-Inari Oinonen, hevoskerho
Nina Furstenborg-Sandelin, askartelukerho
Muu henkilökunta
Julia Varjola, koulupsykologi
Suvi Sjögren, koulukuraattori
Tuija Kankare, terveydenhoitaja
Anne Särmäharju, kanslisti/taloudenhoitaja
Triin Lüüs-Parviainen, keittäjä
Alina Kondra, keittiöapulainen
Maria Jaatinen, iltapäiväkerhon ohjaaja
Vera Kuisma,iltapäiväkerhon ohjaaja
Condra Ivan, kiinteistönhoitaja
Alina Kondra,siivous
David Kondra,siivous