Menu

Henkilökunta

Opettajat ja ohjaajat  sekä muu henkilökunta lukuvuodella 2020-2021

 

Luokanopettajat ja luokanvalvoja

Jenni Olsoni, 1.-2. lk, opo

Helena Kilpiäinen, 3.lk, vararehtori

Maija Engström, 4.lk, rehtori

Aleksi Hatakka, 5.-6.lk, opettajakunnan sihteeri

Sari Pihlainen,7.lk, opettajakunnan pj.

Deilina Bishop 8.lk luokanvalvoja

Nina Furstenborg-Sandelin, 9.lk, luokanvalvoja

 

Aineopettajat

Hanna Ahlstedt, liikunta

Nina Furstenborg-Sandelin, ruotsi,  maantieto, biologia, terveystieto, äidinkieli

Rauna Rossow, käsityö, uskonto

Kirsi Röyskö , säestys

Jonna Jolkin, uskonto, et, resurssi 1.-2.lk

Jukka-Pekka Larimo, eurytmia

Jukka-Pekka Lilja, veisto

Outi Pihlajoki, erityisopetus

Pirjo  Honkanen, musiikki

Taina Uusitalo, historia, yhteiskuntaoppi

Wennström Rainer, fysiikka, kemia

 

Valinnaisaineiden opettajat

Helena Kilpiäinen, kuvataide

Janne Kommonen, luonnontiede

Iisakki Pirilä, TVT

Sami Hagelberg, animaatio

Rauna Rossow, käsityö

Jonna Jolkin. valokuvaus

Sini-Inari Haverinen, kuvataide

 

Luokka-avustaja

Marja-Leena Linna

Rauna Rossow

 

Kerho-ohjaajat

Rauna Rossow, käsityökerho, kokkikerho

Kirsi Röyskö, kuorokerho

Hanna Ahlstedt, hippasillakerho

Jonna Jolkin, askartelukerho

 

Muu henkilökunta

Sanni Puusa, koulupsykologi

Suvi Ahtila, koulukuraattori

Tuija Kankare, terveydenhoitaja

Anne Särmäharju, kanslisti/taloudenhoitaja

Triin Lüüs-Parviainen, keittäjä

Alina Kondra, keittiöapulainen, siivous

Marja-Leena Linna , iltapäiväkerhon ohjaaja

Janne Vanhanen, iltapäiväkerhon ohjaaja

Juha Vikkula, kiinteistönhoitaja

David Kondra,siivous

Sini-Inari Haverinen, koordinaattori