Menu

Hallinto

Sammatin vapaan kyläkoulun hallinto on kolmijakoinen. Hallinnosta vastaavat kannatusyhdistys, jota edustaa sen hallitus, koulun johtokunta sekä opettajakunta. Alla on lyhyt esittely hallintoelimistä. Tarkemmat vastuualueet ja tehtävät on määritelty koulun johtosäännössä.

Kannatusyhdistys ja hallitus

Opetusluvan haltijana ja opetuksen järjestäjänä toimii Vapaan kyläkoulun kannatusyhdistys ry, jonka varsinaiset jäsenet ovat oppilaiden vanhempia. Oletuksena on, että jokaisessa perheessä on ainakin yksi varsinainen jäsen. Kannatusyhdistys on koulun henkilökunnan työnantaja. Kannatusyhdistyksen hallinnosta vastaa yhdistykselle vuosittain valittava hallitus. Yhdistyksen hallitus kokoontuu noin kymmenen kertaa vuodessa. Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset pidetään vuosittain keväällä ja syksyllä. Jäsenten osallistuminen kannatusyhdistyksen toimintaan on koulun toimintaedellytys.

Johtokunta

Koulun johtokunta kantaa päävastuuun koulun toiminnasta ja taloudesta. Johtokunta muodostuu hallituksen jäsenistä ja opettajakunnan edustajista (vuosirehtori ja vararehtori). Se kokoontuu noin kymmenen kertaa vuodessa.

Opettajakunta

Opettajakunta johtaa, ohjaa ja valvoo koulun opetus- ja kasvatustyötä. Opettajakunnan jäseniä ovat luokanopettajat, luokanvalvojat sekä päätoimiset tuntiopettajat. Myös sivutoimiset tuntiopettajat voivat osallistua kokouksiin. Opettajakunta kokoontuu yleensä kerran viikossa.