Menu
isokuva

Koulumme

Sammatin Vapaa Kyläkoulu on valtionapua saava yksityinen, yli 100 oppilaan steinerkoulu, joka tarjoaa perusopetusta luokille 1-9. Koulu on perustettu vuonna 1984, ja se on Suomen ensimmäinen maaseudulla toimiva steinerkoulu. Koulua ylläpitää vanhempien kannatusyhdistys.

Esiopetus on järjestetty ostopalvelusopimuksena Sammatin keskustassa sijaitsevassa Steinerpäiväkoti Pääskynpesässä.

Sammatin Vapaa Kyläkoulu on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton. Koulun steinerpedagoginen opetussuunnitelma on laadittu opetushallituksen valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteiden mukaan. Tavoitteena on oppilaan tahdon, tunteen ja ajattelun tasapainoinen kehittyminen sekä laaja-alainen yleissivitys. Opetuksessa korostuvat kokonaisvaltaisuus, havainnoiminen, käytännölliset ja yhteisölliset elämäntaidot, mielikuvitus sekä taiteellinen työskentely. Opetuksessa edetään lapsen kehityksen mukaan, ja siinä otetaan huomioon ihmisen kasvun ja kehityksen eri herkkyyskaudet. Pyrkimyksenä on nuoren vähittäinen kehittyminen aloitekykyisyyteen, rohkeuteen, luovuuteen, itsenäiseen ja vapaaseen ajatteluun sekä vastuulliseen elämään yhteiskunnassa, omana itsenään ja omien mahdollisuuksiensa mukaisesti.

Steinerkasvatuksen liiton nettisivuilla on kattava kuvaus steinerpedagogiikasta ja sen toteuttamisesta Suomessa. Kannattaa tutustua!