Menu

Henkilökunta

Opettajat ja ohjaajat  sekä muu henkilökunta lukuvuodella 2023-2024

Rehtori

Kirsi Perttola-Ylinampa

Luokanopettajat ja luokanvalvojat

Veli Koskinen, 1.lk

Krisse Tuomainen, 2.lk, vararehtori

Veera Aaltonen,  3.lk

Jenni Olsoni, 4.-5. lk, opo

Helena Kilpiäinen, 6.lk,

Maija Engström, 7.lk, opettajakunnan pj.

Evi Ekroos, 8. lk luokanvalvoja

Jali Järveläinen, 9. lk luokanvalvoja

Aineopettajat

Deilina Bishop-Westerlund , englanti

Nina Furstenborg-Sandelin, ruotsi,  maantieto, biologia, terveystieto, äidinkieli, yhteiskuntaoppi

Jali Järveläinen , matematiikka

Kirsi Röyskö, musiikki, säestys

Jukka-Pekka Larimo, eurytmia

Rauna Rossow, käsityö, erityisopetus

Teemu Syrjälä, liikunta

Rainer Wennström , fysiikka, kemia

Valinnaisaineiden opettajat

Helena Kilpiäinen, kuvataide

Jali Järveläinen. TVT

Rauna Rossow, käsityö

Deilina Bishop-Westerlund, kotitalous

Koulunkäynninohjaajat

Lilli Kangasniemi

Heikki Kiiski

Kerho-ohjaajat

Heikki Kiiski, monitoimikerho

Ida Skarra, monitoimikerho

Rauna Rossow, käsityökerho

Veera Aaltonen, luova tanssi -kerho kevät 2024

Muu henkilökunta

Satu Nybäck, koulukuraattori

Katja Aherikko, keskitetty koulupsykologi

Julia Malin, keskitetty koulupsykologi

Heini Pietilä, keskitetty koulupsykologi

Mira Laakso, terveydenhoitaja

Annariikka Kyllönen, kanslisti/taloudenhoitaja

Ulla Vihermalmi, kanslisti/taloudenhoitaja

Triin Lüüs-Parviainen, keittäjä

Leena Heinämäki, keittiöapulainen

Lilli Kangasniemi, iltapäiväkerhon ohjaaja

Daniel Terber, iltapäiväkerhon ohjaaja

Sini-Inari Haverinen, koordinaattori

Tiina Hentilä, kiinteistönhoitaja