Menu

Henkilökunta

Opettajat ja ohjaajat  sekä muu henkilökunta lukuvuodella 2022-2023

Rehtori

Minna-Maarit Lash

Luokanopettajat ja luokanvalvoja

Krisse Tuomainen, 1.lk

Veera Aaltonen,  2.lk

Jenni Olsoni, 3.-4. lk, opo

Helena Kilpiäinen, 5.lk, opettajakunnan pj.

Maija Engström, 6.lk, vararehtori

Markus Lehtonen, 7.-8.lk

Deilina Bishop-Westerlund  9.lk luokanvalvoja

Aineopettajat

Deilina Bishop-Westerlund , englanti

Nina Furstenborg-Sandelin, ruotsi,  maantieto, biologia, terveystieto, äidinkieli, yhteiskuntaoppi

Jali Järveläinen , matematiikka

Minna-Maarit Lash, musiikki

Jukka-Pekka Larimo, eurytmia

Aino Reinikainen, resurssiopettaja

Rauna Rossow, käsityö, erityisopetus

Kirsi Röyskö , säestys

Teemu Syrjälä, liikunta

Wennström Rainer, fysiikka, kemia

Valinnaisaineiden opettajat

Helena Kilpiäinen, kuvataide

Iisakki Pirilä, TVT

Jali Järveläinen. TVT

Rauna Rossow, käsityö

Deilina Bishop-Westerlund, kotitalous

Luokka-avustajat

Ikola Matleena

Kyllönen Annariikka

Vanhanen Janne

Kerho-ohjaajat

Käsityökerho 3.-5.lk , Rauna Rossow

Kuorokerho 2.-6.lk,  Kirsi-Marja Röyskö

Luova tanssi 1.-2,lk, Malla Maanpiiri

Luova tanssi 3.-6.lk, Veera Aaltonen

Muu henkilökunta

Tiina Kouhia, koulupsykologi

Miia Rantalaiho, koulukuraattori

Jaana Liman, terveydenhoitaja

Anne Särmäharju, kanslisti/taloudenhoitaja

Triin Lüüs-Parviainen, keittäjä

Ninja Sarasalo-Tamura, keittiöapulainen

Matleena Ikola, iltapäiväkerhon ohjaaja

Aurora Sola, iltapäiväkerhon ohjaaja

Tuomas Nissilä, kiinteistönhoitaja

Anna-Maija Sarjula, siistijä

Sini-Inari Haverinen, koordinaattori