Menu

Henkilökunta

Opettajat ja ohjaajat  sekä muu henkilökunta lukuvuodella 2022-2023

Rehtori

Jenni Olsoni

Luokanopettajat ja luokanvalvoja

Krisse Tuomainen, 1.lk

Veera Aaltonen,  2.lk

Jenni Olsoni, 3.-4. lk, opo

Helena Kilpiäinen, 5.lk, opettajakunnan pj.

Maija Engström, 6.lk, vararehtori

Evi Ekroos, 7lk

Aino Reinikainen, 8lk luokanvalvoja

Deilina Bishop-Westerlund  9.lk luokanvalvoja

Aineopettajat

Deilina Bishop-Westerlund , englanti

Nina Furstenborg-Sandelin, ruotsi,  maantieto, biologia, terveystieto, äidinkieli, yhteiskuntaoppi

Jali Järveläinen , matematiikka

Kirsi Röyskö, musiikki, säestys

Jukka-Pekka Larimo, eurytmia

Aino Reinikainen, resurssiopettaja

Rauna Rossow, käsityö, erityisopetus

Teemu Syrjälä, liikunta

Wennström Rainer, fysiikka, kemia

Valinnaisaineiden opettajat

Helena Kilpiäinen, kuvataide

Iisakki Pirilä, TVT

Jali Järveläinen. TVT

Rauna Rossow, käsityö

Deilina Bishop-Westerlund, kotitalous

Koulunkäyntiohjaajat

Lyytinen Iisa

Kyllönen Annariikka

Vanhanen Janne

Kerho-ohjaajat

Käsityökerho 3.-5.lk , Rauna Rossow

Kuorokerho 2.-6.lk,  Kirsi-Marja Röyskö

Luova tanssi 1.-2,lk, Malla Maanpiiri

Luova tanssi 3.-6.lk, Veera Aaltonen

Muu henkilökunta

Tiina Kouhia, koulupsykologi

Miia Rantalaiho, koulukuraattori

Jaana Liman, terveydenhoitaja

Anne Särmäharju, kanslisti/taloudenhoitaja

Triin Lüüs-Parviainen, keittäjä

Saara Kiias, keittiöapulainen

Iisa Lyytinen, iltapäiväkerhon ohjaaja

Aurora Sola, iltapäiväkerhon ohjaaja

Tuomas Nissilä, kiinteistönhoitaja

Sini-Inari Haverinen, koordinaattori