Menu
SANYO DIGITAL CAMERA

Iltapäiväkerho

Sammatin vapaan kyläkoulun iltapäiväkerho on tarkoitettu lähtökohtaisesti 1.-2. -luokkalaisille.

Siirry iltapäivätoiminnan HAKULOMAKEESEEN

Kolmasluokkalaisille voidaan myöntää hoitopaikkoja painavan syyn perusteella. Kaikki kyselyt vapaista paikoista tehdään koulun kansliaan.

Lukuvuonna 2023-2024 iltapäiväkerho järjestetään klo 12.30-16.30. Ohjaajina toimivat Daniel Terber ja Lilli Kangasniemi.

Ip-kerhon puhelinnumero on 040 320 4701.

Toiminta pyritään mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan steinerpedagogisella lähestymistavalla, mutta ohjaajat eivät ole steinerpedagogeja. Ohjaajat tekevät yhteistyötä opettajien kanssa. Toiminnassa painotetaan muiden huomioimista ja hyviä tapoja, kuten koulussakin.

Kerhossa lapsi viettää valvottua vapaa-aikaa koulukaverien kanssa. Ohjattua tekemistä on ajoittain, mutta pääpaino on vapaassa leikissä ja tekemisessä. Iltapäiväkerho ulkoilee myös paljon.

Hallinnollisesti toiminta on Lohjan kaupungin alaista, ja kaupunki päättää vuosittain saako koulumme luvan ip-toiminnan järjestämiseen. Päätös perustuu ip-kerhoon ilmoittautumisaikana ilmoittautuneiden lasten lukumäärään. Kaupungin alaisesta ip-toiminnasta koulu saa valtiontukea, joka kattaa toiminnan kulut. Ilman valtiontukea toimintaa ei voida järjestää kohtuullisella hoitomaksulla.